Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1414 Pisarz: 11 Numer roty: 328
Testes ducit Dobek de Desczna adversus Naczkonem de Szawlowicze: primus Michal de Desczna, qui interfuit, secundus Kelcz de ibidem, qui interfuit, tercius Petrus de ibidem, qui interfuit, quartus Thoma de Boguslawicze, quintus Przibecz de Kusszino, sextus Wanczek de Szdzinicze. — Rota:

T I P b I S +
Jako tho ʃwatczimi ... yprzÿ
themʃmi bily Jako naczek ʃzepal
[Naczka ] Dobka aon mu yuʃz byl
obranczil