Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1411 Pisarz: 11 Numer roty: 313
Item Luka de Milaczewo habet iurare infra duas septimanas adversus dominum Michaelem Varthsky in hec verba:

[T n] T MI b p J S +
Jako ÿʃzeʃzem ÿa luka neʃlubowal
wÿwadzÿcz ʃzÿtha Michalowi anim
ʃø thego podgol