Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1413 Pisarz: 9 Numer roty: 310
T/estes ducit Stanislaus// de C/...// /contra Zemkam de// Warda/nszino: primus ... de// Czisewo, secundus C/...//, tercius Passek de Dzir/bino, quartus// Martinus de Curowo, quintus /...// de Czisewo filius Msczis/lai//, sextus Wislaus de Czisewo. — R/ota// sequitur:

T p b y ʃʃ + Jaco
to ʃwadczimi Jaco ʃtaniʃlaw
nepoʃidzal kona vzemkÿ
alemugÿ dal przeʃzimő prze
chowacz aon mv zan [z] neʃlu
bowal