Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1404 Pisarz: 6 Numer roty: 171
Item testes [kmeth] Steszconis kmethoni de Glowewo adversus Miroszconem de Wanglewo: primus Albertus de Glowewo, secundus Andreas de ibidem, tercius Michael de ibidem, quartus Bartholomeus de ibidem, quintus Janeg de ibidem, sextus Paulus de ibidem. — Rota:

T n p b y ʃz + iakothoʃwetczimi
iako pan Jandrzich kaʃal Steʃzcowi precz
preʃzgego dopuʃzczana