Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1401 Pisarz: 6 Numer roty: 131
Item Tworeg de Boguslauice iurare debet adversus Nicolaum de ibidem. — Rota:

T m p b y ʃz + iako mam ʃchecz
grziwen ʃcodi omicolaiowø wÿnø
ÿ odiegochleboieczøwø wÿnø. ...