Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1401 Pisarz: 6 Numer roty: 130
Testes Swensconis de Coszemino adversus Stephanum de Dobrowice: primus Petrus de Cÿszewo, secundus Benag de Qwetkowo, tercius Philippus de ibidem, quartus Andreas de ibidem, quintus Tworeg de ibidem, sextus Sulislaw de ibidem. — Rota:

T n p b ÿʃz + iacko thoʃwetczimi
aʃz Swenʃcheg ʃczepan nadobrowolne drodʃze poʃczigl aʃze mv
kmecza wÿcradl nocznø [re] rzeczø tugi
pobral ytho czo pobral tho dawal
narankÿ