Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1421 Pisarz: 19 Numer roty: 976
Nicolaus de Lewkowo debet iurare:

Thako yemu pomozi bog yʃwanti +
yako mÿ yeʃt yan [nÿeoʃzd] nÿeoʃandzyl
thego ÿerzebÿa czo nanÿm yan ʃedzy
anÿ pan wthego mÿaʃto prziyanl
othego kmÿecza