Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1427 Pisarz: 18 Numer roty: 957
Chelstowa testes. Rotha, qua iurabit Przedslaus de Chelstowa contra Margaretham de ibidem. — Rotha:

Thako mÿ pomoʃzÿ bog + yako
tho ʃwathcza, ÿʃze ... ne
wÿkradl zÿta anÿ pczol wÿ
darl panÿe Margorzathÿ anÿ
vʃzÿthka ma


Primus Petrassius de Gnasdowo, secundus Jacussius de Curowa, tercius Dobek de Smardowo, quartus Vencencius de Thopola, quintus Stephanus de Nedzanowo, sextus Nicolaus de Czechel.