Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 868
Inducio testium kmethonis Nicolai de Potarsÿcze contra magnificum virum dominum Mosczicz: primus Stanislaus de Rekthÿ, secundus Albertus de Chelstowa, tercius Venceslaus de Cothlÿno, quartus Scarza de Strzedzewo, quintus Nicolaus Szÿlÿcz de Curowo, sextus Mathias eciam de Curowo. — Sequitur rotha:

Tako nam pomoʃʃý bog ÿʃwathÿ
krzÿʃʃ ÿako Mýkolay byl ʃapana
poʃznanʃkego wdzerʃenu ʃwego
zrzebÿa ÿnanÿem ʃąl [w] ʃapana
poznanʃkego nadzedzÿnýe wʃkalowÿe