Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 866
Rotha testium infrascriptorum:

Jaco tho ʃwathczemÿ Jaco dzerʃek
... wýdzerʃzelÿ ta czaʃcz na
czcowʃzka trzydzeʃczÿ lath ʃzraku
nyewypuʃczaÿacz ʃpokoÿem ÿʃzých
nyktheý prawem nÿegabal


Testes predictorum Derslai etc. erga Katherinam de Carszý: primus Swanthoslaus de Zakrzewo, secundus Albertus de Wlawy, tercius Nicolaus de Pawlowo in Parzenczewo, quartus Johannes de Vsczonowo, quintus Czeleý de Strzedzewo, sextus Michael de Wagrzýnowo.