Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1403 Pisarz: 2 Numer roty: 84
Item Petrus de Chorzewo ducit testes contra Paulum ac ipsius uxorem de ibidem: item Stephanus vice subiudex, Francko de Crosnino, Czechoslaw de ibidem, Stanislaus rector ecclesie in Chorzewo, Martinus filiaster de Pleszew, Jasko de [Crosnino] Corzqui. — Rotha:

ÿako paʃkowa ʃzona ʃve dzewcze vÿʃnala
pøcznacze grziwen puʃcini