Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 17 Numer roty: 810
Inducio testium Wirzchoslaw contra dominam Wbichnam de ibidem: primus Andreas de Pothcocze, Stephanus Cothoyeczsky, tercius Michael frater predicti Stephani de ibidem, quartus Johannes ibidem, quintus Johannes Berley de Pawlowo, sextus Michael de Galansky Luboczicz. — Sequitur rotha:

Jaco then Srzeyp czoʃz micha
lowa [poʃchiwa] Stala røky
namego oczcza wyʃka thama
yeʃt moya maczerzyna