Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 776
Induccio Scarsszewo contra Jacussium Jaccam de Szadzyny: primus Nicolaus de Janycze qui fuit, secundus Jarkembolth de Carnino, qui, tercius Phalislaus de Coludowo, qui fuit, quartus Andreas de Sirpowicze, qui fuit, quintus Andreas de Gotharthowicze, sextus Andreas de Czirbyno, qui fuit. — Sequitur rotha:

Jaco tho ʃzathczymi (bily) (przithem) yʃʃze Jacuʃz
Jacca odbÿl Scarʃʃzewʃkego oth
prawa ... [czoʃz] czʃo ʃzalowan
nakmecza oyeʃzyk