Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 756
Induccio Scudla. Andreas de Scudla contra Petrum de ibidem: primus Budco de Czechel, qui scit, secundus Scarbimir de Bogudzicze, qui scit, tercius Nicolaus Zyla, qui scit, quartus Michael de Wiszchoslaw, quintus Neborza de ibidem, qui scit, sextus Janussius de Galansky, qui scit. — Rotha:

Jaco tho wemy yʃʃzaythczymý
yʃʃze Andrzey yeʃt Crwu bliʃʃzy
yrodzayem Janowy ymicolayowÿ
nyʃzly potr ʃcudlʃky ... Jandrzey ...