Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1402 Pisarz: 2 Numer roty: 74
Rotha Sulislaii de Gloskÿ contra Dzÿwisium:

Taco mi p. b. ʃczo diuiʃz ʃzaprzedal thø
puʃʃcinø thego mam ʃczodi X grziwen ...