Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1419 Pisarz: 17 Numer roty: 739
Induccio Szachocz: primus Jacobus de Sdzynicze, qui in presencia fuit, secundus Clemens de ibidem, tercius Dobco de ibidem, quartus Jassco de Woyslawicze, quintus Stanislaus de ibidem, sextus Augustinus de Walisszewicze, contra Kelcz de ibidem. — Rotha:

t mi b p y + Jakom bil przi
them kedý kelcz odbyl ʃzlodzea
ʃzachoʃcyewý ...