Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 16 Numer roty: 720
Trczel. Rotha, qua iurabit strennuus Mathias Trczelsky ad proximos terminos particulares contra nobilem Nicolaum Broszÿna filium Barthský:

Tako my pomoʃzý etc.
yakom Ja nyecaʃal mýcolayewi
cupicz konya zagedennaʃcze grzi
wen groʃzy ʃzyrokich na moýø
potrzebą anim gemu zan zaʃzco
dø ʃtal a ny wmem domu ten
kon bil anim go vittal