Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 16 Numer roty: 678
Induccio Kotlyno. Testes nobilis Nicolai de Cotlyno ad instanciam Spitkonis olim de Ostrow: primus Martinus de Strzedzewo filius Johannis, secundus Johannes Czeley de Strzedzewo, tercius Stanislaus Rzekta de Strzedzewo, quartus Derslaus Czarny de Prussi, quintus Bartholomeus de Prussi, sextus Petrus de Strzedzewo frater Martini. — Rotha:

yako tho ʃwyadczø yako mi
colaý cotlinʃky nÿeobyeczal
dacz liʃta Spitkowi naÿe
dennaʃcze grzywen (polugroʃzkow) zaʃwø
pyeczøczÿø ...