Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 16 Numer roty: 625
Induccio. Testes Martini Radlicza de Radliczycze contra Viskonem de Tymenecz: primus Wyszotha Volskÿ, secundus Petrassius de Stoÿanowo, tercius Nicolaus de Cothoyeczsko, quartus Nemirus de Trzebene, quintus Bernardus de ibidem, sextus Stanislaus de Curowo. — Rotha:

Tako yako pan wyʃlaw Ty
meneczʃky wmýataʃzÿe wmar
czynowø oczczýʃnø wýego trzyma
nýe myedzy Radliczýcze medzy Co
rzuchý a týmenczem