Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 13 Numer roty: 568
Testes ducit Wincencius de Pothkocze erga Mathiam de Galanskÿ: primus Johannes Lobsza, qui presens fuit, de Radlowo, secundus Nicolaus de Pothkocze, qui presens fuit, tercius Czeslaus de Pothkocze, quartus Wincencius de Latowÿcze, quintus Abraham de Latowycze, sextus Johannes Magnus de Gelitowo.

ÿakom przytem bil yʃze yeʃt Maczek
przed dobyl konÿ (nawoythku) drzewyeg nÿʃzlÿ
wyanczenecz ʃzladu ʃbÿel
czewye bil wdzyerʃzenÿv

Testes ducit Mathias de Galanskÿ erga Wincencium de Pothkocze: primus Philipus de Byelczewo, qui presens fuit, secundus Bogussius de Byelczewo, qui presens fuit, tercius Janussius discretus vicarius in Sobothka et heres in Pawlowo, quartus Jacussius discretus de Byskupycze, quintus Pribislaus de Galanskÿ, sextus Jacussius de Galanskÿ. — Rotha: