Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1415 Pisarz: 8 Numer roty: 501
Testes ducit Henricus de Vawrouicze contra Swanch kmethonem de Choyno: primus Nicolaus Czepowsky, secundus Nicolaus Pruszinowsky, tercius Paulus de ibidem, quartus Johannes Borowsky, quintus Peregrinus Scothnithsky, sextus Mathias Scotniczek. — Rota :

Jaco to ʃwatcimi iaco yandrzich negymoual
ʃwancha any mv pyenandzi ʃzmeʃʃken
vrual gwaltem