Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1414 Pisarz: 8 Numer roty: 440
Rotha, qua iurabit Dobko:

Jacom Ja krwą yprzirodzenÿm
bliʃʃi katherzinÿe niʃlÿ pÿotraʃʃ