Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1402 Pisarz: 2 Numer roty: 43
Testes ducit domina de Barthodzee contra sororem nomine Nastka: item Gerant de Goszdzøtkowo, Jacusius de Bodzatkÿ, Petrus de Przerana, Swanthoslaus de Przedzina, Przibislaus de Cusino, Stanislaus de Cusino. — Rotha:

czʃo wʃøla wichna vpotra polthori grziwni
ʃzaʃwerzepiczø tho wʃzøla ʃzaʃzog poʃag ale
neʃzapuʃczinø