Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1411 Pisarz: 8 Numer roty: 361
Testes ducit Theodricus de Cotlino contra Derzkam de ibidem: primus Dobrogostius castellanus Przementensis, secundus Nicolaus castellanus Gorawsdowsky, tercius Petrassius de Cratkowo, quartus Johannes Czolnochowsky, quintus Woyvtha de Czechel, sextus Nicolaus Zila de ibidem. — Rotha:

Jaco to ʃwatcimi iaco pan dzetrzich
ne ʃedl na pane derʃcze loką ani
gey koʃnikow ʃganal potrzikrocz gwaltem