Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1411 Pisarz: 8 Numer roty: 357
Testes ducit Margaretha de Coszmÿn contra strennuum Sandiwogium de Yaroczino: primus Johannes de Crosznino, qui circa hoc fuit, secundus Thomas de Kotarbi, tercius Przedslaus de Sowina, quartus Jacobus Sowanka, quintus Vbislaus de Cotarbi, sextus Mathias de Bogwedzewicze. — Rotha:

Jacom przitem bil iaco pan Sandziwoy
mal poʃlacz lawnikÿ pitacz prawa do
kaliʃcha a przitem margorzatha mala
bicz yneʃlal a potem oʃadzil prawo
iʃtal roky na margorzathą ...