Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1406 Pisarz: 2 Numer roty: 177
Item Stephanus vicesubiudex ducit testes contra Stanislaum de Strzedzewo: item Msczisko de Scrzipna, Johannes de Cirnino, qui interfuerunt, Andreas de Westrza, Derslaus de Prusi. — Rotha:

Yacomʃmi przitem bili kedi Staniʃlaw prziʃzedl
naʃczepanowø goʃpodø ÿwderzil gi noʃzem