Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1432 Pisarz: 29 Numer roty: 1056
Rotha:

Thako mÿ pomoʃchÿ bog ÿʃzwanthÿ
krzÿʃz ÿako tho
ʃzwathcza ÿʃze pan
ÿan zawÿdowʃkÿ ʃzwim podnÿeʃzÿ
enÿm grobÿeÿ nad ʃtara grobÿa
anÿezathopil mlÿna kxaczu Jano
wÿ luthkowÿ thą grobÿa thczo mlÿn
Nabrzeʃzÿv maÿa


Et similis rotha prefati Ade erit. Terminus ad proximos terminos iuxta iuris formam. Sequuntur testes domini Johannis de Zadowÿcze, item Wÿschek de Paczÿnowÿcze heres, item Mathias de Paczÿnowycze, item Petrus de Cotharbÿ, item Przedwogius de Jedlcza, item Johannes de Jedlcza, item Janussius de Czechel.
Sequuntur testes domini Ade de Lenarthowycze: item Wÿschek de Paczÿnowÿcze, item Nicolaus filius Wÿschkonis de Paczynowÿcze, item Nicolaus alias Ch...ka de Cothlÿno, item Przedwogius filius Jaskonis de ibidem, item Martinus de Strzedzewo, item Przedslaus de Cotharbÿ.