Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1430 Pisarz: 29 Numer roty: 1055
Rotha testium infrascriptorum Nicolai de Przeranie: primus Martinus de Szedlewa, secundus Petrus de ibidem, tercius Stanislaus Pauli filius de ibidem, quartus Paulus de Boguslawÿcze, quintus Mathias de ibidem, sextus Albertus de Voÿslawÿcze. — Rotha testium supradictorum:

... Jako tho ʃzwÿathczÿmÿ yʃze mÿcolaÿ
..., nÿewʃzy nÿewʃzÿal
pÿcze ÿʃzÿtha Janowÿ kmÿeczÿewÿ
... thako dobrÿego ÿako
Copa