Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1403 Pisarz: 7 Numer roty: 87
In causa Virsbanthe de Golancza cum Gnewouiro de Choyna prefatus Virzbantha producit testes: primus Boguphal de Jasewscovicze, secundus Sbilut de Popowo, tercius Nicolaus Mrowinski, quartus Mathias Goslaowicze, quintus Wiglosius de Radgoszcz, sextus Nicolaus Kropidlowski.

Taco nam pomoʃzi bog etc. Jaco
to Swaczimi Jaco czo wirbantha drogø
vkaʃowal do Swego mlina ta yeʃt
ʃweka viloʃzona

[Item testes secundi partis adverse: primus Petrus Rzeczka, secundus Stanislaus Lancowski, tercius Zagorz Nicolaus, quartus Pech Dzewerzewski, quintus Stanislaus Darona, sextus [Joh] Nicolaus Szinski]. — Rota: