Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1399 Pisarz: 4 Numer roty: 59
Testes Jacussii Parsk erga gladiferum: primus Andreas Sobeiucha, secundus Johannes de Unia, tercius Szimek de Oszno, quartus Johannes Naszognewski, quintus Johannes Jablkowskÿ, sextus Prandotha de /... //czoczice:

Tako gim etc. +, iaco to ʃwatczimi iaco Jacuʃz
newʃdawal Andregewi ʃwey prze ani otem
niczʃz. weý