Indeks

wydzierżeć (145)

• inf
widzerʃzecz  KN  316  
wydzyRʃzecz  KS  1426  
wÿdzerzecz  P  1577  

• pt-1
vidzerʃzal -em  PY  1146  
wyderʃzal -m  KN  405  
wydzerʃal -ʃzem  KN  440  
wydzerʃzal -m  PY  901  
wydzerʃzal -ʃzm  KS  1429  
wydzerzal -m  KS  1118  
wydzerzal -ʃm  KS  1149  

• pt-1f
wydzerʃzala -m  PY  676  

• pt-3
viderʃzal  KS  1210  GN  234  
vidzerʃal  P  1121  1282  1511  PY  1163  KN  287  KL  393  
vidzer[ʃlal]ʃzal  P  1048  
vidzerʃzal  P  1281  
vidzerzal  P  1527  
vidzirʃzal  KL  466  
vydzerʃal  P  1115  1145  KS  921  KSP  1047  KL  382  
vÿdzerʃal  KS  769  819  KL  990  
vÿdzerʃzal  KL  1039  
vÿdzerzal  KS  959  
vÿdzirszal  P  787  
wdzyrʃal  KN  332  
widirzzal  KL  513  
widzerʃal  P  1294  KN  401  KL  861  
widzerʃzal  P  1515  PY  330  331  
widzerʃzal_ieʃt  PY  429  
widzerʃzal_yeʃt  KN  337  
widzerzal  P  1453  1628  1629  
widzirʃzal  PY  1240  GN  240  
widzirzʃal_yeʃth  GN  249  
wyczerʃzal_yeʃt  KL  807  
wyczerʃzaÿl  KL  812  
wydrzerʃzal  KN  324  
wydzerʃal  P  1146  
wydzerʃal_gyeʃt  P  1167  
wydzerʃlal  KL  559  786  
wydzerʃzal  P  990  1000  1501  PY  577  626  627  796  899  KN  428  KL  585  601  675  704  732  827  
wydzerzal  KSP  921  1208  KS  1047  1076  1149  1163  
wydzerzʃzal  KL  608  
wydzyrʃzal  KS  1423  
wydzÿerʃzal  KL  539  
wÿdzerʃal  P  1586  KS  1208  1210  KL  862  
wÿdzerʃlal  KL  972  
wÿdzerʃʃal  KL  533  
wÿdzerʃzal  P  1498  KS  769  791  KL  1028  
wÿdzerzal  P  881  1579  KS  861  1089  1135  
wÿdzyerʃzal  PY  987  
wÿdzyrzal  KS  1249  
wẏdzerʃzal  PY  514  KN  445  KL  917  
wẏdzerzal  P  1627  
wẏdzirʃzal  KN  425  
ydzerʃʃzal  PY  962  

• pt-3f
vidzerʃzala  KL  167  395  
vidzerʃzala.  KS  657  
vidzerzala  P  1451  
vydzerʃalą  P  1174  
wyderʃzala_yeʃt  P  1139  
wydzerʃala  PY  546  KSP  861  KL  621  
wydzerʃala_ÿeʃt  KS  849  
wydzerʃlana  KL  811  
wydzer[ʃl]ʃala  KL  660  
wydzerʃzala  P  988  
wydzerʃzalą  KL  854  
wydzerzala  KSP  849  
<w>ydzyeʃzala  KL  536  
wÿdzerʃzala  PY  1169  
[wÿdzerʃzala]  KL  853  
wÿdzerʃzala_yeʃt  PY  378  
wÿdzerzala  KS  911  

• pt-1p
vÿdzerʃzeliʃmi  KL  1007  

• pt-3p
vidzerʃzelÿ  PY  393  
vidzerʃzelẏ  KS  656  
vidzyerʃzyeli  KL  532  
vydzerʃzali  PY  616  
{vydzerzeli}  KS  1075  
vÿdzerʃzÿly  KL  991  
widzerʃzeli_ʃza  KN  355  
widzerzely  P  1013  
widzerzelÿ  KS  547  
widzirʃzeli  KS  312  
wydzerʃzeli  P  952  PY  782  
wydzerzely  P  1179  KSP  1075  
wydzerzelẏ  KS  856  
wÿdzerzelÿ  KS  947  
wÿdzirʃzeli -ʃʃø  P  788  
Wÿdzyrzeli  P  671  
wẏdzerʃzelÿ  KL  866  

• part-pass-No
wydzerʃzano  P  993