Indeks

człowiek (144)

• N
clouek  P  339  
clzoweg  KN  128  
czloueck  P  191  1369  
czlouecz  PY  87  
czlouek  KS  443  KL  506  
czlovek  P  267  
czlovek[em]  PY  174  
czlovyek  PY  1174  
czlowecz  PY  357  
czloweg  KS  167  
Czlowek  P  1234  
czlowek  P  234  538  1177  1449  KS  747  910  920  1123  KL  302  
czlowek,  P  726  
czlowyek  PY  1048  1149  1173  KSP  1002  
czlowẏek  PY  805  

• G
Cloueka  P  915  
cloueka  P  339  
Clowÿeczka  PY  450  
czleweka  P  604  
czloveka  P  1051  
czloweca  KS  412  
Czloweka  P  604  KS  925  
czloweka  P  796  870  1218  KS  719  836  860  1028  1184  KL  319  GN  68  
[czloweka]  P  1543  
czloweka.  KS  570  
czlowieka  GN  323  
czlowyeka  PY  843  1115  1160  1166  GN  278  
Czlowÿeka  KS  1200  
czlowÿeka  PY  565  766  KN  461  
czlowẏeka  PY  785  GN  297  
czoweka  KL  213  
dzloweka  P  603  632  760  

• D
czlowekowÿ  KS  943  1233  
czloweku  P  1187  1193  
czlowyecowÿ  KS  1233  

• A
cloweka  P  198  PY  98  294  
clzoweca  KN  83  
Clzowÿeka  PY  454  
Czloueka  GN  7  
czloueka  KS  910  GN  116  
czloveka  PY  158  KL  213  
Czlowecza  KS  84  
Czloweka  P  352  KN  404  
czloweka  P  388  736  1218  1479  PY  170  171  175  310  337  KS  46  76  598  747  832  918  920  927  1022  1280  1281  1328  KN  292  GN  102  
[czloweka]  KS  658  
Czloweka.  KS  529  
czlowyeka  PY  407  614  733  813  1140  KS  1230  GN  278  
czlowÿeca  GN  273  
czlowÿeka  KS  1153  
czlowẏeka  PY  813  826  
czʃlowÿeka  KL  996  
dczloweka  P  624  
dzloweka  P  759  777  789  
dzloweka,  P  762  
ʃclzoweka  KN  126  158  

• I
czlouekem  PY  183  KSP  1113  
czlowekem  KS  167  KL  302  
czlowyekem  PY  842  
czlowyekyem  PY  1124  
czlowyelem  PY  1044  
czlowÿekem  KS  1113  1123  
czolowekem  PY  421  

• L
czlowecze  KN  303  

• Ddu
czlowekoma  KS  1322  

• Adu
[czlowyeku]  PY  1010  

• Np
czloweky  KS  231  

• Gp
cloviekof  P  136  
czlowÿekow  KL  699  

• Ap
czloweki  KS  364  
dzloueki,  P  782